UMV – Ungdomar Mot Våld

UMV - Ungdomar Mot Våld

Pia Näslund
Samordnare Mobila Fritidsledare Pia Näslund 073-915 15 99 Prata med mig om Mobila Fritidsledare och arbetet med Machofabriken!
Anutosha Lundgren
Verksamhetsansvarig för Ungdomens Hus Anutosha Lundgren 073-915 16 39 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, vill söka resurser från Bankomaten samt angående event!

UMV – Ungdomar Mot Våld är en ungdomsdriven förening som har fokus på eventsäkerhet.

Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå en utbildning. I den ingår bland annat teoretisk eventsäkerhet, arenateori, visitation, radiokommunikation, konflikthantering, lag och rätt, första hjälpen, brandsäkerhet, säkerhetsplanering och riskanalyser.

Vi samarbetar även med Avarn Security och Friends Arena. Vi deltar i olika event såsom Club Play, We are Sthlm, School´s Out Festival, Rockkvällar, mässor med mera.

Är du intresserad?
Kontakta Pia eller Anutosha via deras kontaktkort här bredvid!

UMV