UMV – Ungdomar Mot Våld

UMV - Ungdomar Mot Våld

STELLA ERIKSSON
UMV - Ungdomar mot våld STELLA ERIKSSON 073-728 52 35 Prata med mig om UMV - Ungdomar mot våld

UMV – Ungdomar Mot Våld är en ungdomsdriven förening som har fokus på eventsäkerhet.

Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå en utbildning. I den ingår bland annat teoretisk eventsäkerhet, arenateori, visitation, radiokommunikation, konflikthantering, lag och rätt, första hjälpen, brandsäkerhet, säkerhetsplanering och riskanalyser.

Vi samarbetar även med Bevakningsföretaget Avarn Security. Vi deltar i olika event såsom Club Play, We are Sthlm, School´s Out Festival, Rockkvällar, mässor med mera.

Är du intresserad?
Kontakta Stella via kontaktkortet här bredvid!

UMV