Teater Satelliten utgår från deltagarnas engagemang och vilja att uttrycka sig med teaterscenen som utgångspunkt.

Vi arbetar främst i projektform där varje deltagare är med och påverkar och bestämmer om till exempel vilka projekt, ämnen eller föreställningar som gruppen ska arbeta med.

Linda Mattsson Kledzik
Verksamhetsansvarig för Teater Satelliten Linda Mattsson Kledzik 073-915 28 98 Prata med mig om Teater Satelliten och dess dagliga verksamhet!
Christopher Rasimus
Teaterpedagog på Teater Satelliten Christopher Rasimus 073-915 27 85 Prata med mig om du är intresserad av musikalverksamheten!

Teater innehåller många konstnärliga uttryck för berättande som text och gestaltning, ljud och ljus, kostym och scenografi. Vi verkar för samarbete och utbyte med andra verksamheter både i och utanför Arena Satelliten.

Vi har en egen loge/mötesrum/kontorsplats och utgår från scenen i Klubben för vår verksamhet. Men det finns även andra möjliga scener och spelplatser för att tänja på teaterspråket med t.ex. happenings, performance, dansteater och musikaler.

 

Teater-musikal

Vi har tidigare själva satt upp Drömtjuvarnas Rike, musikalen Rent och musikalen Moulin Rouge.

Teater Arabesque som är en ungdomsdriven teatergrupp har också satt upp ett antal musikalföreställningar här på Arena Satelliten.

Mer information om Teater Arabesque finns här.

Vi har även en daglig verksamhet för dig som går under LSS.

Mer information om den dagliga verksamheten hittar du här. 

 

Teater_satelliten3

Hanna Stadell Mellbin
Sångpedagog på Teater Satelliten Hanna Stadell Mellbin 073-915 11 00

Kommande event inom Teater & Musikal