Teater Satelliten DV

Teater Satellitens Dagliga Verksamhet

Linda Mattsson Kledzik
Verksamhetsansvarig för Teater Satelliten Linda Mattsson Kledzik 073-915 28 98 Prata med mig om Teater Satelliten och dess dagliga verksamhet!

Teater Satellitens DV är en daglig verksamhet för dig som går under LSS.
Hos oss arbetar vi framförallt med sång, dans, musik och teater och tillsammans med skådespelare från Teater Satellitens ungdomsverksamhet arbetar vi under året fram en musikal.

Vi har jobbar med hög ambition och vi hjälper dig att nå din fulla potential inom musik, sång eller dans.
Vi som jobbar tillsammans med Teater Satellitens ensemble, är coacher som är utbildade inom varje genre.

Vi har anställd sångpedagog, teaterpedagog, danspedagog och orkesterledare.

Kom och hälsa på och se hur vi jobbar!

Christopher Rasimus
Teaterpedagog på Teater Satelliten Christopher Rasimus 073-915 27 85 Prata med mig om du är intresserad av musikalverksamheten!
Hanna Stadell Mellbin
Sångpedagog på Teater Satelliten Hanna Stadell Mellbin 073-915 11 00