Engagera dig!

Engagera dig!

Ung eller äldre, här kan alla engagera sig!

#sthlmshetasteungdomshus

Bli en del av vårt fantastiska hus, bidra till att vilda idéer får växa och att drömmar kan bli verklighet.

Som ungdom kan du engagera dig på olika sätt här i huset. Vi har ungdomsgrupper som arbetar med evenemangssäkerhet, scenteknik, ljud/ljus och en grupp som producerar evenemang. Är du mer intresserad av demokrati och vill vara med och göra ungas röster hörda i politiken så finns Sollentuna Ungdomsråd. Har du en egen idé du vill förverkliga så kan du söka resurser från Projektkontorets Bankomat. Genom Projektkontoret kan du även få guidning om hur du kan ta dig ut i Europa på ett ungdomsutbyte eller volontärtjänst.

Är du äldre och vill bidra till ungdomars fritid och ha kul med ett fantastiskt team under tiden? Då har vi Satelliten Crew som är en bas för våra volontärer. Som volontär kan du vara funktionär på våra större evenemang, bidra med utbildning i någon av våra grupper eller något annat.

Som Samarbetspartner eller Sponsor kan du/ni stötta ett specifikt evenemang eller verksamheten i stort. Det kan vara genom tjänster, material eller liknande. Med stöd av näringslivet och olika organisationer kan vi fortsätta göra evenemang och utbildningar som är på ”riktigt”. Med det menar vi att ungdomarna får möjlighet att praktisera det de lärt sig i skarpt läge, gärna tillsammans med branschfolk.

Engagera dig!

Här finns mer info om hur du kan engagera dig.

Anutosha Lundgren
Verksamhetsansvarig Ungdomens Hus / Evenemang / Rekvisitaverkstan / EventMakers / Mentorer / Uthyrningar Anutosha Lundgren 073-915 16 39 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, evenemang eller är intresserad av EventMakers!
Tony Weseth
Verksamhetsutvecklare / Fritidsledare / Bankomaten / Evenemang / Studiebesök / UMV Tony Weseth 073-915 21 94 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, vill söka resurser från Bankomaten, angående event samt boka studiebesök!