Dags för MÖTESPLATSENKÄTEN!

Dags att PÅVERKA!

Vi på Ungdomens Hus vill bli bättre, öka allas delaktighet, vara jämställda och välkomnande. Nu kan du vara med och påverka genom att svara på MÖTESPLATSENKÄTEN. Enkäten ligger till grund för verksamhetens resultat och talar om för oss hur vi kan bli bättre. Ditt svar är värdefullt för oss. Under vecka 41- 43 kan du svara på enkäten som finns tillgänglig i loungen.

Undrar du över något så prata med personalen.

Tack för din medverkan!

05 okt 2020
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Loungen

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna