Pris för satsning på miljön!

Maria Wengelin, PR-chef hos hamburgerkedjan Max Burgers, kommer att prata om deras klimatpositiva arbete. Max är som enda svenska företag pristagare i UN Global Climate Action Award som utses av FN:s konvention för klimatförändringar, UNFCCC. Företaget är även den enda europeiska pristagaren i kategorin Climate Neutral Now.

Max Burgers prisas för sitt mångåriga klimatarbete och satsningen på klimatpositiva produkter. Detta framhålls som en lösning för klimatet som fungerar och för andra att ta efter. Maria Wengelin kommer att berätta om arbetet som ligger bakom utmärkelsen.

Klimatförändringarna är enligt FN det största systematiska hotet mot mänskligheten. Kriterierna för Klimatpositiv följer samma grundläggande förändringsstrategi som Parisavtalet och handlar om att både minska sina utsläpp och binda redan utsläppt koldioxid. Vilket krävs för att klara av det globala 1,5 gradersmålet.

Klimatpositiva varor och tjänster ska underlätta för konsumenter att göra bättre val för klimatet.

Max bjuder under föreläsningen på hamburgare, vegetariska förstås. Max 50 stycken.

Välkomna!

13 jan 2020
18.30
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Ljusgården
Fri entré

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna