FN-dagen – Arena Satellitens nationaldag

FN-dagen – Arena Satellitens nationaldag

Vi har uppmärksammade FN-dagen redan under Arena Satellitens första levnadsår, 2010.

Sedan dess har ambitionen varit att Barnkonventionen och Konventionen om de mänskliga rättigheterna ska återspeglas i ungdomsverksamheterna. Vi kallar FN-dagen för Arena Satellitens nationaldag.

För att uppmärksamma FN-dagen har vi sedan starten ett samarbete med FN-föreningen i Sollentuna. Vissa år har även Rudbecks gymnasium deltagit i detta. FN-dagarna har innehållit föreläsningar, samtal, musik, sång, spännande gäster, debatter, minister på besök, klimatrollspel och mycket annat.

Utöver firandet av FN-dagen arrangeras kvällar med aktuella teman och/eller föreläsningar.

Vill du vara med i detta arbete så kontakta Arena Satelliten eller FN-föreningen.

Välkommen!

FN-dagen – Arena Satellitens nationaldag