Internationellt arbete & Europa

I takt med globaliseringen så växer även möjligheterna för unga att ta sig ut i världen. Ungdomsutbyten och volontärtjänst ingår i EU:s program för ungdomssamarbete, Erasmus+.

För dig som är ung finns det olika möjligheter till internationella erfarenheter. Det vi arbetar mest med är ungdomsutbyten och Europeisk volontärtjänst.

Genom att vara volontär eller delta i ett ungdomsutbyte kan du upptäcka nya kulturer, lära av andra ungdomar du möter, lära känna nya vänner, utveckla dina språkkunskaper, få en känsla av europeiskt medborgarskap och bygga på ditt CV.

Det är en chans att prova på något nytt och skapa minnen för livet!

Vi har tidigare haft utbyten med Frankrike, Spanien, Estland och volontärarbetat i Tanzania och Spanien.

 

UNGDOMSUTBYTEN

Ungdomsutbyte genomförs för grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år. Tycker du att det skulle vara roligt att möta ungdomar från andra länder för att utbyta erfarenheter och diskutera runt ett intressant ämne? Då kan ett ungdomsutbyte vara något för dig!

I ett utbyte är du en del av en grupp från Sverige.  Gruppen åker till ett annat land i Europa för att träffa andra ungdomar, eller så kommer unga från andra länder hit. Gruppen kan vara på mellan 16 och 60 deltagare. Ungdomsledare finns på plats som stöd. Under ett antal dagar bor gruppen ihop och utbyter erfarenheter runt det tema utbytet fokuserar på. Det kan till exempel handla om kultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet pågår i 5-21 dagar.

Utbytet består av en blandning av arbetssätt. Det kan vara workshops, debatter, övningar, diskussioner, rollspel och utomhusaktiviteter. Det planeras av ungdomsledare och unga tillsammans.

Finansiering

När projektet är beviljat så finansieras utbytet genom stöd från EU. Bidrag täcker resekostnader och under utbytet får deltagarna boende och mat.

Internationellt arbete & Europa
Internationellt arbete & Europa

VOLONTÄRRESA

Är du mellan 17 och 30 år och är vill volontärarbeta i ett annat land?

Att volontärarbeta ger dig nya kompetenser och erfarenheter samtidigt som du bidrar till något bra. En volontärtjänst är mellan 2-12 månader och kan vara på ett ungdomens hus, en fritidsgård, i en ungdomsorganisation eller något annat inom kultur, idrott, miljö med mera.

Att åka och volontära i ett annat land är ett bra sätt att uppleva andra kulturer och träffa nya vänner samtidigt som du hjälper andra och lär dig nya saker som kan hjälpa dig senare i livet.

Det viktiga är att du hittar en volontärtjänst som passar just dig och dina intressen. I ett projekt är det minst två parter; en som sänder volontär/er och en som tar emot.

Finansiering

Genom stöd från EU får du som volontär bidrag för att täcka resekostnad och boendekostnad. Du får även fickpengar och försäkring.

Om du är intresserad av volontärtjänst eller ungdomsutbyten så kontakta oss!

Vera Luterkort
Fritidsledare / Internationellt arbete / Sollentuna Ungdomsråd Vera Luterkort 073-915 17 17 Prata med mig om Sollentuna Ungdomsråd, Internationellt arbete, demokrati och delaktighet.