Teater Satelliten utgår från deltagarnas engagemang och vilja att uttrycka sig med teaterscenen som utgångspunkt.

Vi arbetar främst i projektform där varje deltagare är med och påverkar och bestämmer om till exempel vilka projekt, ämnen eller föreställningar som gruppen ska arbeta med.

Linda Mattsson Kledzik
Verksamhetsansvarig för Teater Satelliten DV Linda Mattsson Kledzik 08-579 232 89 Prata med mig om Teater Satelliten och dess dagliga verksamhet!
Gustav Mellbin
Teaterpedagog och coach Gustav Mellbin 08-579 232 89 Prata med mig om du är intresserad av musikalverksamheten!

Teater innehåller många konstnärliga uttryck för berättande som text och gestaltning, ljud och ljus, kostym och scenografi. Vi verkar för samarbete och utbyte med andra verksamheter både i och utanför Arena Satelliten.

Vi har en egen loge/mötesrum/kontorsplats och utgår från scenen i Klubben för vår verksamhet. Men det finns även andra möjliga scener och spelplatser för att tänja på teaterspråket med t.ex. happenings, performance, dansteater och musikaler.

 

Teater-musikal

Vi har tidigare själva satt upp Drömtjuvarnas Rike, musikalerna Rent, Moulin Rouge, Rock of Ages, Den lille prinsen och Mitt liv.

Teater Arabesque som är en ungdomsdriven teatergrupp har också satt upp ett antal musikalföreställningar här på Arena Satelliten.

Mer information om Teater Arabesque finns här.

Vi har även en daglig verksamhet för dig som går under LSS.

Mer information om den dagliga verksamheten hittar du här. 

 

Teater_satelliten3

Hanna Stadell Mellbin
Sångpedagog och coach Hanna Stadell Mellbin 08-579 232 89

Kommande event inom Teater & Musikal

Det finns tyvärr inga kommande event inom denna kategori.

Alla event >