Teater Satelliten DV

Teater Satellitens Dagliga Verksamhet

Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvarig för Teater Satelliten Verksamhetsansvarig 08-579 232 89 Prata med mig om Teater Satelliten och dess dagliga verksamhet!

Teater Satellitens DV är en daglig verksamhet för dig som går under LSS.
Hos oss arbetar vi framförallt med sång, dans, musik och teater och tillsammans med skådespelare från Teater Satellitens ungdomsverksamhet arbetar vi under året fram en musikal.

Vi har jobbar med hög ambition och vi hjälper dig att nå din fulla potential inom musik, sång eller dans.
Vi som jobbar tillsammans med Teater Satellitens ensemble, är coacher som är utbildade inom varje genre.

Vi har anställd sångpedagog, teaterpedagog, danspedagog och orkesterledare.

Kom och hälsa på och se hur vi jobbar!

Teaterpedagog
Teaterpedagog på Teater Satelliten Teaterpedagog 08-579 232 89 Prata med mig om du är intresserad av musikalverksamheten!
Sångpedagog
Sångpedagog på Teater Satelliten Sångpedagog 08-579 232 89