Teater Satelliten DV

Teater Satellitens Dagliga Verksamhet

Linda Mattsson Kledzik
Verksamhetsansvarig för Teater Satelliten DV Linda Mattsson Kledzik 08-579 232 89 Prata med mig om Teater Satelliten och dess dagliga verksamhet!

Teater Satellitens DV är en daglig verksamhet för dig som går under LSS.
Hos oss arbetar vi framförallt med sång, dans, musik och teater och tillsammans med skådespelare från Teater Satellitens ideella förening.

Vi jobbar med hög ambition och vi hjälper dig att nå din fulla potential inom musik, sång eller dans.
Coacher som jobbar är utbildade inom varje genre.

Vi har anställd sångpedagog, teaterpedagog, danspedagog och orkesterledare.

Kom och hälsa på och se hur vi jobbar!