Sponsring & Samarbete

Sponsring & Samarbete

Nu har du möjlighet att bli sponsor och samarbetspartner till
#sthlmshetasteungdomshus

Att vara med och stötta samhällets största resurs

Vår bärande tanke och övertygelse är att delaktighet och engagemang föds när individen upplever egenmakt.

Att ge ansvar och förtroenden och att lyfta de ungas inneboende resurser ser vi som en mycket viktig process.

Genom att låta ungdomar ansvara för projekt, genomföra drömmar och vilda idéer så förvärvas erfarenheter som kan användas på vägen in i vuxenlivet.

Att se ungdomar som samhällets största resurs. Att tro på att dialog och möten, där gemensamma intressen står i fokus, kan bli plattformar som ökar integrationen och förståelsen för olikheter – Det är då bygger vi broar för framtiden, på riktigt.

 

Möjligheter!

Som sponsor kan du stötta ett specifikt evenemang eller verksamheten i stort. Huset Arena Satelliten besöks varje månad av cirka 25 000 besökare. I idrottshallen spelas elitseriematcher, det är stora turneringar, det är skolidrott varje dag och föreningsidrott på kvällarna. Ungdomens hus har 250 verksamhetstimmar per vecka och cirka 60 evenemang på ett år.

Bli en del av framtiden

Genom att låta ungdomar arrangera olika evenemang är ungdomarna i en läroprocess samtidigt som de ansvarar för olika delar i evenemanget.  Då uppstår ett icke-formellt lärande. Den kunskapen hamnar i cv:t och banar väg för den unge in i vuxenlivet.

Med ditt stöd kan vi fortsätta göra evenemang och utbildningar som är ”på riktigt”. Med det menar vi att ungdomarna får möjlighet att praktisera det de lärt sig i skarpt läge, ofta tillsammans med branschfolk.

Att aktivt ta avstånd från våld och kriminalitet, och samtidigt samverka med blåljuspersonal, bygger förtroenden och gynnar det demokratiska samhället och motverkar utanförskap.

Vi erbjuder en känsla av sammanhang där individen får möjlighet att bli en kompetent person.

 

En väg till arbetsmarknaden

Vi bygger även en bank med kontakter som kan erbjuda ”okvalificerade” arbeten. Vår tanke är att kunna erbjuda en väg in till arbetsmarknaden där unga får möjlighet att skaffa sig erfarenheter.

Kontakta oss om du är en arbetsgivare som vill bidra!

Anutosha Lundgren
Verksamhetsansvarig Ungdomens Hus / Evenemang / Rekvisitaverkstan / EventMakers / Mentorer / Uthyrningar Anutosha Lundgren 073-915 16 39 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, evenemang eller är intresserad av EventMakers!
Tony Weseth
Verksamhetsutvecklare / Fritidsledare / Bankomaten / Evenemang / Studiebesök / UMV Tony Weseth 073-915 21 94 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, vill söka resurser från Bankomaten, angående event samt boka studiebesök!