Vad styr ungdomsverksamheten?

Vad styr ungdomsverksamheten?

Vad styr egentligen hur ungdomsarbete ska bedrivas?

Sollentuna kommuns kärnvärden förkortas NAV. Det står för nytänkande, ansvarstagande och välkomnande – tre kärnvärden som beskriver kulturen i Sollentuna kommun. Det ska prägla vår verksamhet och det sätt vi arbetar på. Arena Satelliten är en kommunal verksamhet och  vi arbetar utefter de riktlinjer/uppdrag och mål vi får av Kultur- och Fritidsnämnden.

Good Enough-målen som vi har via KEKS-nätverket sätter vi in i det kommunala perspektivet så att målen flätas samman.

Agenda 2030 började vi arbeta med 2019 och vissa av de globala målen flätas samman med våra lokala mål.

Stark värdegrund med koppling till trygghet. Utöver de mer formella målen har vi en stark värdegrund med en tydlig koppling till trygghet och säkerhet som är det som hela verksamheten vilar på. Denna grund är det enskilt viktigaste för att kunna bedriva en verksamhet som är trygg, välkomnande och inkluderande för alla.

Arbetet som bedrivs sker inte av en slump eller styrs av en magkänsla eller eget tyckande. På ungdomshuset sker ett medvetet, strategiskt arbete med sin grund i forskning och beprövad praktik. Det som styr oss är också internationella, nationella, regionala och kommunala dokument och riktlinjer.

Den öppna fritids- och ungdomsverksamhetens övergripande mål har formulerats i många viktiga politiska dokument från både EU och Europarådet. 2019 antog EGL (Europe Goes Local) ”A European Charter on Local Youth work”, det vill säga ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet”. Chartern (som den kallas) bygger på centrala europeiska måldokument och speglar en samlad europeisk kunskap om vad som krävs för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Det har tillsatts en nationell arbetsgrupp för att stödja och implementera användning av Chartern. I nätverket ingår representanter från Fritidsledarskolorna, KC, KEKS, LCU, MUCF, Nackanätverket, SFK och Umeå universitet.