Audition för teaterprojekt

Teater Norra söker killar och tjejer i åldern 17-22 år till den nya teateruppsättning SPÅR.

Den nyskrivna pjäsen SPÅR utspelar sig på ett ungdomshem någonstans i Sverige med åtta ungdomar och två vårdare. Livet för ungdomar ser olika ut. I SPÅR undersöks den unga människans tillvaro och ibland tuffa livsvillkor.

För regin står Karin Bjurström. I uppsättningen kommer även två professionella skådespelare att medverka.

Audition äger rum Söndag den 24 februari kl 11-15. 

Audition består av improvisationsövningar, en kort monolog(finns att ladda ner från Teater norras hemsida) och en kort intervju. Anmälan till audition görs på mail där du skriver kort om sig själv och får då en kallelse till audition.

Anmälan skickas till: karinbjurstrom@bredband.net.

Premiär 18 september 2019 på Teatern i Arena Satelliten i Sollentuna.

SPÅR ingår i Territorium, som är ett samarbete mellan Teater norra, Sollentuna kommun, Stockholms läns landsting och ABF.

Förra våren spelade vi den första uppsättningen i Territorium, ÄGA RUM som blev en stor succé med fullsatta salonger. Nu drar vi igång den andra delen i Territorium!

Utgångspunkten för vårt arbete med Territorium, är FNs barnkonvention och denna gång utgår vi från artikel nr 6: Varje barn har rätt till liv och att utvecklas.

Mer information om projektet hittar du på: www.teaternorra.s

24 feb 2019
11.00-15.00
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Klubben

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna