Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Arena Satelliten behandlar personuppgifter på ett sätt som värna din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i hanteringen av personuppgifter.

 

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgift omfattar olika åtgärder som involverar personuppgifter. Åtgärderna är insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn. Det kan också vara information som är i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • fastighetsbeteckning
  • registreringsnummer
  • bankuppgifter
  • fotografi (om personen på bilden går att identifiera)
  • IP-adress eller cookie
  • faktorer som är specifika för en persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Fotografering och filmning på Arena Satellitens evenemang

På våra evenemang och i verksamheten i övrigt, kan det förekomma att vi fotar och filmar. Detta material kan komma att användas i tryckt material, på socialamedier och på vår hemsida.

 

Om du inte vill synas på bild eller film

Kontakta oss på arena.satelliten@sollentuna.se