Arena Satelliten på djupet

Arena Satelliten på djupet

Aktuell statistik, arbetsmetoder och hur allt hänger ihop!

Verksamheterna är som en stor väv som på ett eller annat sätt vävs samman och berikar varandra. Allt ifrån dans, gruppverksamheter, föreställningar, fester, teater och musik till olika projekt, utbildningar, kurser och ungdomsutbyten med ett Europaperspektiv.

Arena Satelliten på djupet vill ge en inblick i hur arbetet ser ut metodiskt och strategiskt och visa färsk statistik från verksamheten. Här hittar du också vad som styr verksamheten och hur vi kvalitetssäkrar verksamheten.

 

Vill du veta mer om våra resultat?

Kontakta någon av oss om du vill veta mer om hur verksamheten fungerar på djupet.

Anutosha Lundgren
Verksamhetsansvarig Ungdomens Hus / Evenemang / Rekvisitaverkstan / EventMakers / Mentorer / Uthyrningar Anutosha Lundgren 073-915 16 39 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, evenemang eller är intresserad av EventMakers!
Tony Weseth
Verksamhetsutvecklare / Fritidsledare / Bankomaten / Evenemang / Studiebesök / UMV Tony Weseth 073-915 21 94 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, vill söka resurser från Bankomaten, angående event samt boka studiebesök!
Silvana Darzi
Enhetschef Silvana Darzi 073-915 24 02