Arena Satelliten på djupet

Arena Satelliten på djupet

Aktuell statistik, arbetsmetoder och hur allt hänger ihop!

Verksamheterna är som en stor väv som på ett eller annat sätt vävs samman och berikar varandra. Allt ifrån dans, gruppverksamheter, föreställningar, fester, LSS-verksamhet, teater och musik till olika projekt, utbildningar, kurser och ungdomsutbyten med ett Europaperspektiv.

Arena Satelliten på djupet vill ge en inblick i hur arbetet ser ut metodiskt och strategiskt och visa färsk statistik från verksamheten. Här hittar du också vad som styr verksamheten och hur vi kvalitetssäkrar verksamheten.

 

Statistik - den senaste månaden

Statistik från 1 MAJ – 31 MAJ 2021

Aktiviteter

76 stycken

Antal verksamhetstimmar

302 timmar

Deltagare

620

Ungdomsproducerad tid

243 timmar – 90 %

Arena Satelliten på djupet