Det tysta brottet

Vi uppmärksammar den internationella kvinnodagen med en föreläsning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Anissa Mohammed Hassan, som på uppdrag av regeringen arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck samt dess olika uttrycksformer som exempelvis könsstympning.
Anissa kommer att prata könsstympningens påverkan på flickors psykiska och fysiska hälsa och även vilka signaler som bör iakttas för att förebygga att fler flickor utsätts.

08 mar 2017
18:30
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Ljusgården
Fri entré

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna