Seminarium: Kvinnlig könsstympning

FN:s internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammas av Sollentuna Kvinnojour på lördagen den 26/11, genom seminariet
”Kvinnlig könsstympning – erfarenheter från ursprungsländer och regeringsuppdrag i Sverige”.

Det urgamla förtrycket och våldet mot kvinnor och flickor måste få ett slut!

Kom och lyssna på Vanja Berggren, en av landets främsta experter på kvinnlig könsstympning och hur regeringen tänker arbeta med dessa frågor i Sverige. Medarbetare inom skola, förskola, elevhälsa och socialtjänst och sjukvård kan stöta på detta problem för flickor och kvinnor. Könsstympning förekommer fortfarande i dagens Sverige, trots att det är i lag förbjudet.

Vanja Berggren har fått ett regeringsuppdrag som vetenskaplig expert på könsstympning via Länsstyrelsen Östergötland som tidigare har lång erfarenhet med nationellt arbete inom hedersrelaterat våld. Tillsammans med kollegorna i Östergötland ledde Berggren kartläggningen av hur myndigheter och verksamheter arbetar med att förebygga och förhindra att flickor blir könsstympade i Sverige. Hon har forskat både nationellt och internationellt om fenomenet och kan därför bidra med ett brett perspektiv på könsstympning av flickor.

Anmälan till info@sollentunakvinnojour.se senast 23/11.

Spana in eventet på Facebook!

26 nov 2016
9:30 - 12:30
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Ljusgården
Fri entré

Anmälan till info@sollentunakvinnojour.se senast 23/11.

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna