UMV – Ungdomar Mot Våld

UMV - Ungdomar Mot Våld

Stella Eriksson
Fritidsledare/UMV/Evenemangssäkerhet/DV Stella Eriksson 073-915 22 11 Prata med mig om UMV - Ungdomar mot våld

UMV – Ungdomar Mot Våld är en verksamhet i huset och en ideell förening. 

Vi har fokus på att motverka våld, vi jobbar med evenemangssäkerhet och vi är ute och nattvandrar.

Cirka en gång per år startar vi en ny grupp som får genomgå en utbildning. Under ett år blandas teori med praktik. I utbildningen ingår grundläggande evenemangssäkerhet, visitation, radiokommunikation, konflikthantering, lag och rätt, första hjälpen, brandsäkerhet, säkerhetsplanering, riskanalyser, publikpyskologi, crowd management och nattvandring. 

På Arena Satellitens evenemang arbetar vi som publikvärdar med säkerheten. Det kan vara evenemang som ungdomsfester, School´s Out Festival, Rockkvällar, mässor, e-sportevent med mera.

Vi deltar också på WeAreSthlm i Kungsträdgården i augusti.

Vi samverkar med olika föreningar, kommuner, bevakningsföretag, myndigheter och andra.

Är du intresserad?
Kontakta Stella via kontaktkortet här bredvid!

UMV