Ansökan är öppen!

Nu är ansökan öppen till Ungdomar mot Våld, TeknikCrew och Producenterna!

Ungdomar mot Våld, UMV, är en ungdomsdriven grupp med fokus på evenemangssäkerhet och att motverka våld. I UMV får du en utbildning i grundläggande evenemangssäkerhet, radiokommunikation, visitation, lag & rätt och mycket annat. Teori varvas hela tiden med praktik.

Maila din ansökan till: ungdomarmotvald@gmail.com

Producenterna, är en ungdomsdriven grupp med fokus på evenemang. Producenterna är involverade i de flesta av evenemangen på Arena Satelliten. De producerar själva de största ungdomsevenemangen här, School´s Out Festival, både sommar och vinterfesten. I Producenterna får du en utbildning i att arrangera evenemang, grundläggande evenemangssäkerhet, projektledning, rekvisitatillverkning och mycket mer.

Malia din ansöka till: producent.satelliten@gmail.com

TeknikCrew – Ungdomsdriven grupp med fokus på scenteknik. TeknikCrewet är inblandade i de flesta av Arena Satellitens event och står bakom designen av scener och scenljus. I Teknikgruppen får du utbildning i ljud, ljus, specialeffekter och mycket mer.

Maila din ansökan till: arena.satelliten@sollentuna.se

13 jan 2020 - 29 feb 2020
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna