Föreläsning med Claes Lyckner

2004 var Claes utsänd av Sida som civil observatör för att övervaka och att utreda brott mot det avtal om vapenstillestånd som Norge hade förhandlat fram mellan de Tamilska Tigrarna och regeringen på Sri Lanka.

Claes berättar om sina erfarenheter av att jobba i detta land som å ena sidan är paradiset på jorden och å andra sidan helvetet på jorden.

Hur är det att utreda brott mot mänskliga rättigheter som innefattar barnsoldater, tvångsrekryteringar, avrättningar, att skilja stridande parter åt och att stötta civilbefolkningen?

05 mar 2019
18.30
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Ljusgården

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna