Konsert + musik workshop: Ouroboroz med Fröken B

Ouroboroz och nya möten är ett konsertprojekt och ett samarbete mellan ett liveband och en artist inom hiphop/urban musik. Produktionen är jämställd och syftar till att låta musik i två olika traditioner mötas och inspirera unga till nya ingångar i musik. Projektet syftar representera könen likvärdigt inom produktionen för vikten av jämnare representation inom musikområdet.

Mycket musik som unga lyssnar på idag skapas helt eller delvis på digital väg. Samtidigt erbjuder skolor på alla nivåer utbildningar i mer klassiska instrument som sång, gitarr, bas, piano och trummor. Det finns ett avstånd mellan musiken unga lyssnar på och instrumenten de lär sig behärska.

Hiphop är i Sverige en av de genres som till största del skapas på digital väg utan större inblandning av inspelade ensembler, och särskilt inte framförs med sådan i konsertsammanhang.

Ungas tillgänglighet till kultur begränsad av flera skäl. Dels den geografiska tillgängligheten utanför storstadsregioner och dels ekonomiska förutsättningar. Därför är det viktigt med projekt som bjuder in till både inspiration och delaktighet för unga. Vi vill med detta projekt förena två musiktraditioner och bygga broar mellan musiker och blivande musiker.

Syftet är att låta två olika traditioner att mötas och skapa musik, framföra dessa offentligt och inspirera unga att se och utöva musik utanför gängse föreställningsvärld. Innan varje konsert kommer en kort workshop hållas av Ouroboroz och artisten.

Under eftermiddagen hålls en workshop kl 16:00 (ingen föranmälan krävs) och en spelning med Ouroboroz och Fröken B vid 19:00.

Mer information om konserten och workshopen hitta ni här!

Eventet med workshop och konsert är kostnadsfritt!

 

22 feb 2020
16:00
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Gratis!

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna