Våld och maskulinitet

En utbildningsdag endast för fritidsledare vars verksamhet är anslutna till KEKS-nätverket.

Hänger våld och maskulinitet ihop? Hur kan en arbeta med denna fråga i öppen ungdomsverksamhet och vilka verktyg behövs?

Föreläsning och workshop med Lena Berg från Järva ungdomsmottagning och Män för jämställdhet.

30 nov 2016
13:00 - 16:00
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
Klubben

Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna