09 feb 2021

KEKS utbildning!

Träff med vårt fantastiska nätverk KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan. 

48 medlemskommuner, totalt 180 personer deltog på dagens erfarenhetsutbyte med temat - Jobba med öppen ungdomsverksamhet under pandemin. 

Som vanligt, väldigt givande och roligt att träffa kollegor ute i landet!

Tack för idag!

Senaste nyheterna