Covid-19

Covid-19

Verksamheten på Arena Satelliten bedrivs så att risken för smitta minimeras.

 

Sollentuna kommun och dess verksamheter gör riskbedömningar kontinuerligt som vi utgår ifrån samt att vi följer gällande lagar, förordningar och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

 

Förhindra smittspridning i verksamheten

Exempel på åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning i vår verksamhet är:

  • Information är uppsatt och finns på de digitala anslagstavlorna till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
  • Avståndsmarkeringar på golvet.
  • Möblerat för att skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt så finns handsprit utplacerat i lokalerna.
  • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Vid föreställningar/föreläsningar och andra sammankomster

  • Antalet deltagare är begränsat till 50.
  • Möblering och stolar sätts ut med avstånd. Om en är i ett sällskap så kan möbleringen anpassa så att sällskapet får sitta tillsammans.
  • Det finns möjlighet att använda flera olika in/utgångar.

Vi påminner även alla om att stanna hemma om en har några symptom eller inte känner sig helt frisk.