Covid-19

Covid-19

Uppdatering 1/6 2021: Nu lättar åldersrestriktionerna och alla åldrar är välkomna att nyttja huset. Begränsningar på antalet personer i olika rum och utrymmen kvarstår.

Uppdatering 9/2 2021: Nytt beslut har tagits av kommunens krisledning att vi får lätta på restriktionerna som råder på ungdomsverksamheten.

Lättnaderna är följande:

 • Alla födda 02 och yngre är nu välkomna att nyttja våra lokaler. Inga undantags kommer att göras.
 • Öppettider och boknings-tider är som vanligt.
 • Drop in är öppet.

Det som gäller är:

 • Max 2 personer i M-line 2
 • Max 2 personer i Replokal
 • Övriga studios 1 person
 • Max 12 personer i dansstudion

Verksamheten på Arena Satelliten bedrivs så att risken för smitta minimeras.

Sollentuna kommun och dess verksamheter gör riskbedömningar kontinuerligt som vi utgår ifrån samt att vi följer gällande lagar, förordningar och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Förhindra smittspridning i verksamheten

Exempel på åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning i vår verksamhet är:

 • Information är uppsatt och finns på de digitala anslagstavlorna till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 • Avståndsmarkeringar på golvet.
 • Möblerat för att skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt så finns handsprit utplacerat i lokalerna.
 • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Vid föreställningar/föreläsningar och andra sammankomster

Evenemang inomhus på Arena Satelliten kan genomföras med en publik på 50 personer som har en anvisad sittplats under hela evenemanget.

 • Antalet deltagare är begränsat.
 • Möblering och stolar sätts ut med avstånd. Om en är i ett sällskap så kan möbleringen anpassa så att sällskapet får sitta tillsammans.
 • Det finns möjlighet att använda flera olika in/utgångar.

Vi påminner även alla om att stanna hemma om en har några symptom eller inte känner sig helt frisk.