Satelliten Crew

Vill du bidra till ungdomars fritid och ha kul med ett fantastiskt team under tiden?

Då kan Satelliten Crew som är en bas för våra volontärer vara något för dig. Som volontär kan du vara funktionär på våra större evenemang, bidra med utbildning i någon av våra grupper eller något annat.

Evenemang – På våra stora evenemang krävs det en mängd funktionärer/volontärer. Funktioner som behöver bemannas kan till exempel vara garderoben, sjukvården, service men det kan också vara specialkompetens inom scenteknik och säkerhet som behövs.

Gruppverksamheterna – I våra ungdomsgrupper UMV, Producenternas, Mentorerna och TeknikCrew utbildar vi ungdomarna inom respektive fält. Här kan du med branschkunskap bidra med föreläsningar eller studiebesök.

Edsvalls Fixer & Upper – Är en grupp vuxna som gillar att vara ute i naturen och fixa saker. Gruppen hjälper till med att hålla Lägergården Edsvall i fint skick. Det kan vara allt från att röja sly, hugga upp ved, byta takpapp, byta trasig takpannor, måla – ja allt som behövs göras på en lägergård.

Anutosha Lundgren
Verksamhetsansvarig Ungdomens Hus / Evenemang / Rekvisitaverkstan / EventMakers / Mentorer / Uthyrningar Anutosha Lundgren 073-915 16 39 Prata med mig om du har idéer och drömmar du vill förverkliga, evenemang eller är intresserad av EventMakers!